Ny vekst i grasrotandelen! – Follo

Ny vekst i grasrotandelen!

Det er ikke bare publikumstallene som går oppover for Follo HK. Også grasrotandelen fra Norsk Tipping har blitt en viktig inntektskilde for klubben.

Vi ønsker å rette en STOR takk til alle som har valgt Follo HK som sin grasrotmottaker. Dere er 150 i tallet og har i 2023 generert kr. 76.514,32 til klubben.

Hva er Grasrotandelen?

Gjennom Grasrotandelen er Norsk Tippings kunder med på å fordele noe av overskuddet.

Kundene bestemmer selv hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende 7 % av spillinnsatsen deres.

Ved spill på Multix, Bingoria, e-Flax, KongKasino, Yezz!, Oddsen og Oddsbomben er Grasrotandelen 14 % av spillinnsatsen etter fratrekk for gevinster. Enheten må være registrert i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.

Spillene fysiske Flaxlodd og Belago er ikke omfattet av Grasrotandelen.

Kriteriene for deltakelse i Grasrotandelen står i Forskrift om grasrotandel.

Viktig støttespiller for norsk frivillighet

Grasrotandelen ble etablert i 2009, og i løpet av den tiden har over 1,3 millioner av Norsk Tippings kunder registrert seg som grasrotgivere. Siden starten har ca. 5,8 milliarder kroner blitt generert gjennom Grasrotandelen. Dette er midler som har kommet frivilligheten i Norge til gode og er en viktig inntektskilde for lag og foreninger over hele landet.

Idretten får mest

Disse kategoriene får mest støtte gjennom Grasrotandelen, også historisk:

Idrett,

 259 033 660 kr.

Rekreasjon og sosiale foreninger,

52 657 282 kr.

Kultur og kunst,

 48 290 222 kr.

(oppdatert per 1. september  2022)