Follo Media:

Tor Solstad – 95 05 18 00 – tor@solstad.as / foto, grafisk utforming, tekst

John A. Jakobsen – 40 63 40 01 – joanja@online.no / tekst, skriblerier, intervjuer, statistikk, analyser