Follo Media – Follo

Follo Media

Follo Media:

Tor Solstad – + 47 95 05 18 00 – tor@solstad.as / foto, grafisk utforming, ansvarlig web

Viktor Tofthøj Warrer – +45 22 71 57 18 – viktortwarrer@gmail.com – tekst, video, grafisk utforming

Geir Thomas Fossum – + 47 91 64 40 70 – geir.thomas.fossum@beijerbygg.se – tekst

Erik Manshaus – tekst, video

Tor Solstad
Geir Thomas Fossum
Viktor Tofthøj Warrer