Follo Media:

Tor Solstad – 95 05 18 00 – tor@solstad.as / foto, grafisk utforming

John A. Jakobsen – 40 63 40 01 – joanja@online.no / tekst, skriblerier, intervjuer, statistikk, analyser

Eirik Brøste Fossnes – 46 81 09 72 / tekst, skriblerier, intervjuer, video