MASKE – Follo

Maske AS er en ledende leverandør av forbruksmateriell til privat og offentlig sektor, med mer enn 10 000 lagerførte artikler i sortimentet innen produktområdene helse, renhold, kantine/kjøkken, emballasje, kontor/skole, datarekvisita og belysning.

Rask og effektiv distribusjon gjennom to fullsortiments lagre på Vinterbro utenfor Oslo og Tiller i Trondheim, direkte til kunder over hele landet. Et selskap med fagkompetanse og anerkjente samarbeidspartnere.

I Maske AS stiller vi strenge krav til oss selv og våre leverandører hva gjelder bærekraft og miljø. Alle våre avdelinger er sertifiserte Miljøfyrtårn. Vi er stolte over å være den første i vår bransje som ble klimanøytrale. Vi har i mange år vært en pådriver for nullutslippsleveranser, og vi nærmer oss 100% nullutslipsleveranser i de store byene i Norge. I Maske AS tar vi samfunnsansvar og vi satser store ressurser på en bærekraftig utvikling, hvor miljø, menneske- og arbeidsrettigheter har stor fokus. Vårt medlemskap i Etisk Handel Norge (EHN) bidrar til Maskes offensive satsning på disse avgjørende områdene. Gjennom pandemien har Maske AS vært samfunnskritisk leverandør til helse-Norge. Ved hjelp av bransjens dyktigste fagfolk leverer vi smarte, effektive løsninger tilpasset alle typer bedrifter og etater.

Maske AS er med sine søsterselskaper en del av MaskeGruppen som igjen er en del av OptiGroup, et ledende europeisk konsern med grossister som tilbyr forsyningsløsninger til B2B-kunder. OptiGroups selskaper er spesialister innenfor rengjøring, facility management, hotell- og restaurant, helsesektoren, produksjonsindustri og grafisk sektor, med produkter og løsninger som effektiviserer og fremmer god forretningsdrift.

www.maske.no 

www.optigroup.com

Vi har søsterselskaper i bl.a. Sverige, Danmark og Finland, og kan tilby nordiske distribusjonsavtaler.

Navn:
Maske
URL