Armeringsservice A/S – Follo

Landsdekkende

Armeringsservice AS er et landsdekkende armeringsfirma innen entreprenørbransjen med rundt 70 stolte og hardtarbeidende ansatte.

Videreføring av firma

Firmaet er en videreføring av de personlig drevne firmaene Sixten Kjernlie og Trond Johannessen, som har vært leverandører av armeringsarbeider til den norske byggebransjen siden tidlig på 70-tallet.

Eierskap

Firmaet eies i dag 100% av Six-Invest, som igjen eies av Sixten Kjernlie. Eier er aktiv både som styreleder og i den daglige driften.

Hovedformål

Bedriftens hovedformål er å drive verdiskapende virksomhet til beste for bedriftens ansatte og eier. Hovedbeskjeftigelsen skal være underleveranser til bygg- og anleggsbransjen.

Mål og visjon

Bedriften skal være blant de ledene firmaer innen jernbinding. Bedriften har som mål at medarbeideren skal utføre bedriftens produksjon og tjenester til riktig kvalitet, og forstå sine arbeidsoppgavers betydning for kvaliteten på bedriftens tjenester og leveranser.

Tjenester

Bearbeiding og montering av armering i form (jernbinding) og levering av dertil tilhørende hjelpemateriell og produkter.

70 ansatte

Alle våre medarbeidere har fast ansettelse.

Solid team

Halvparten av våre ansatte har vært med oss i over 3 år

Enkel tilgang

Det er kort vei til ledelsen – ring de direkte

25 års erfaring

Vi har vært lenge i gamet og vet hva vi driver med.

Pålitelig

Vi viser hvor pålitelige vi er ved å levere kvalitet hver gang.