23: Adrian Birk Israelsson

Adrian Birk Israelsson – Foto: Tor Solstad