Innkalling – Follo

Innkalling

Ekstraordinært Årsmøte i Follo Håndballklubb

Innkalling

Ekstraordinært Årsmøte i Follo Håndballklubb

23.mai kl.19.30 i Møterommet i Stil Arena

Sak 1              Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2             Valg av dirigent 

Sak 3              Valg av referent 

Sak 4             Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5             Godkjenning av innkalling

Sak 6             Godkjenning av sakliste 

Sak 7              Godkjenning av forretningsorden

Sak 8             Forslag til lovendring

Styret legger frem forslag om å endre §10 (3) 14.b. til: Kontrollutvalg med leder og minst ett medlem. Dette for at det skal harmoniserers med lovnormen til NIF

Sak 9 Valg

Sak 9a           Valg av medlem til Kontrollutvalg

Sak 9b           Valg til valgkomiteen 

Med vennlig hilsen

Styret 

Follo HK