ÅRSMØTE 2023 – Follo

ÅRSMØTE 2023

Innkalling

Årsmøte i Follo Håndballklubb

27.mars 2023 kl.19.30 i Møterommet i Stil Arena

Publisert på www.follohk.no av Styret 24.02.2023

1.            Godkjenne de stemmeberettigede.

2.           Velge dirigent.

3.           Velge protokollfører.

4.           Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.           Godkjenne innkallingen.

6.           Godkjenne saklisten.

7.           Godkjenne forretningsorden.

8.           Behandle klubbens årsberetning for 2022.

9.           Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning for 2022

10.         Behandle forslag og saker.             

11.          Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.         Vedta klubbens budsjett for 2023

13.          Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.         Valg

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 13.mars 2023 til epost: follo@ronhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.follohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten, dvs innen 27.februar 2023. Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, så meld deg inn i klubben via denne linken til vårt medlemsregister i Spond: https://club.spond.com/landing/signup/follohk

Valgkomiteens innstilling:

StyrelederMarius Borge2 år
NestlederKatrin Jakobsen2 år
StyremedlemLasse HalaasIkke på valg
StyremedlemSteinar Eriksen1 år
StyremedlemAndreas Niss2 år
StyremedlemÅste Marie Bergseng Skullerud2 år
Varamedlem:Bjørnar Pedersen1 år

Med vennlig hilsen

Styret

Follo HK