Ekstraordinært Årsmøte i Follo Håndballklubb  – Follo

Ekstraordinært Årsmøte i Follo Håndballklubb 

Innkalling

Ekstraordinært Årsmøte i Follo Håndballklubb

18.august 2022 kl.19.30 i Møterommet i Stil Arena

Publisert på www.follohk.no av Styret 03.08.2022

1.​ Godkjenne de stemmeberettigede.

2.​ Velge dirigent.

3.​ Velge protokollfører.

4.​ Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.​ Godkjenne innkallingen.

6.​ Godkjenne saklisten.

7.​ Godkjenne forretningsorden.

8.​ Valg

a. Valg av leder og medlemmer i Kontollutvalget

b. Valg av medlemmer og varamedlem i Valgkomiteen 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten, dvs innen 18.juli 2022Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, så meld deg inn i klubben via denne linken til vårt medlemsregister i Spond: https://club.spond.com/landing/signup/follohk

Med vennlig hilsen

Styret 

Follo HK