Elitelisens for sesongen 2022-23 – Follo

Elitelisens for sesongen 2022-23

Follo HK har fått tildelt Elitelisens i Grønn kategori for kommende sesong. 

Dette betyr at handlingsplaner, anlegg og økonomistyring er i henhold til de standarder NHF setter til øverste lisenskategori.

– Follo HK er tildelt Grønn kategori.- Klubben har oppfylt alle krav til lisens.

  • En klubb som skal kunne få grønn kategori må ha ivaretatt:
    • Alle deler av elitelisensreglementet.
    • Overholdelse av alle gitte frister for rapportering og innhold i rapporteringen i foregående periode.
    • Alle pålegg som kommer av norsk lov, og som alle organisasjoner er forpliktet til å overholde.
    • NIFs/NHFs lov, herunder at alle formaliteter ifm årsmøtet og valg er ivaretatt.

https://www.handball.no/nyheter/2022/03/tildeling-av-elitelisens-for-sesongen-2022-23/