Årsmøte i Follo Håndballklubb – Follo

Årsmøte i Follo Håndballklubb

22.mars 2021 kl.19.00 på Teams

Publisert på www.follohk.no av Styret 15.03.2021

1.           Godkjenne de stemmeberettigede.

2.           Velge dirigent.

3.           Velge protokollfører.

4.           Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.           Godkjenne innkallingen.

6.           Godkjenne saklisten.

7.           Godkjenne forretningsorden.

8.           Behandle klubbens årsberetning for 2020.

9.           Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning for 2020

10.         Behandle forslag og saker.

              a. Strategiplan for 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024                        

11.          Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.         Vedta klubbens budsjett for 2021

13.         Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.         Valg

Dokumenter til årsmøte kan fås ved henvendelse på epost til: follo@ronhandball.no.

For å sikre at alle får tilgang til møte i teams er det nødvendig med en påmelding til møte innen søndag 21.mars via denne linken: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=VSsTzK05yPCiaxf6bKIUah1mOHsoBJWnEsxx7s1ejilYJuEqaqHTb9lexQEjkt3he00olCatv2J_XK4RHe_NGQ2

Med vennlig hilsen

Styret

Follo HK