Innkalling til ekstraordinært årsmøte – Follo

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Follo HK 2020

Tid: 21.april 2020 kl. 19:00

Møtested:    Nettbasert / teams

                    Tlf.+47 21 40 22 24

                    ID: 833 853 395

Agenda

 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 3. Valg av referent, dirigent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll 
 4. Valg av nye styremedlemmer og Sportslig leder
  1. Sportslig leder            2 år
  2. Økonomiansvarlig gjenvalg 1 år
  3. Nytt styremedlem       1 år
  4. Nytt varamedlem        1 år

Ski, 6.april 2020

Laila Horgen

Styreleder