Pressemelding – Follo

Pressemelding

Pressmelding 18.mars 2020​​​​​​​

Som følge av Covid-19-viruset er Follo HK nødt til å permittere spillere og trenere.

Follo HK er en av mange klubber som er blitt rammet hardt av viruset som nå sprer seg i befolkningen. Klubben hadde budsjettert med flere inntektsbringende aktiviteter som nå faller bort denne våren, samt inntekter på den siste hjemmekampen i serien som måtte avlyses. Bl.a. må klubbens planlagte Sponsor Cup og 20-års jubileum i april må dessverre utsettes inntil videre.

Med bortfall av inntekter og en svært usikker situasjon mht hvor lenge dette kan vare, har styret besluttet at det er helt nødvendig å gjøre noen grep for å kunne sikre klubbens fremtid. 

Styret har besluttet følgende: 

Styret har besluttet å permittere spillere og trenere, med unntak av de som tjener under 0,75G, da disse ikke kvalifiserer til dagpenger. Styret mener det er viktig å holde disse i klubben så lenge det er økonomiskforsvarlig, for å unngå å bidra til en økonomiskbelastning for våre unge spillere. 

Nye vurderinger vil bli gjort fortløpende ettersom situasjonen utvikler seg og det kan bli endrede forutsetninger. Det vil være tett og regelmessig oppfølging og dialog med spillere og trener så lenge situasjonen vedvarer.

I tillegg har styret i samråd med andre innleide ressurser, blitt enig om at klubben sier opp dissekontrakter med øyeblikkelig virkning. Klubben er svært takknemlig for at flere likevel vil stille opp på frivillig basis for å holde hjulene i gang. 

Med disse grepene har vi stor tro på at Follo HK skal overleve økonomisk og kunne fortsette å bygge klubb og levere spill på høyt nivå.

Spillere skal i perioden ha mulighet til å utføre egentrening slik at fysisk form holdes best mulig vedlike. Sportslig ansvarlig i klubben vil følge opp de enkelte.

Dette er en vanskelig situasjon for oss alle, og styret vil oppfordre alle til å ta vare på hverandre og følge de retningslinjer og råd som gis

styreleder Laila Horgen