Full kontroll – Follo

Full kontroll

Du kan lese det på alle klubbenes sider. Hyllesten av de som alltid står på i bakgrunnen for å gjøre hverdagen til gutta enklere. Vi snakker om våre oppmenn Steinar Steinsveen og Ivar Lysjø.

Gutta selv sier det enkelt – «Follogutta setter utrolig stor pris på arbeidet dere legger ned og deres lune tilstedeværelse. Dere er avgjørende for at vi kan drive på toppnivå»

Og her snakker vi om innsats. Steinar og Ivar har fordelt treningene mellom seg og er på plass for gutta på alle hall-treningene. I tillegg er de innom hallen tidlig og sent for å holde orden på lager og garderobe. Drakter skal leveres og hentes hos vår samarbeidspartner Ski Renseri. Og så må vi ikke glemme jobben som gjøres før, under og etter kampene.

Steinar Steinsveen trives i rollen som oppmann- «Jeg synes jobben som oppmann er givende og et fint avbrekk i «pensjonshverdagen». Hyggelig å komme i hallen og møte en gjeng positive og blide gutter som setter pris på det jeg gjør. Det er jo en ganske grei jobb i og med at det ikke er så mye materialforvaltning. Den biten tar jo Lene Lothe seg stort sett av.»

«Selvfølgelig må vi ikke glemme den morsomste delen, nemlig kampene»

Ivar Lysjø har kommet inn i år som oppmann – » Veldig positivt og hyggelig å få være med å bidra. Artig å komme i hallen å møte en gjeng som er så positive og blide spillere og trenere»

«Må også få takke den måten jeg er blitt tatt imot på.Det gjelder alle i Follo HK»

Follo Media har hatt gleden av et godt samarbeid gjennom flere år med Steinar og nå også med Ivar og synes det er på plass med en hyllest til våre oppmenn og for en fantastisk dugnadsånd for klubben.

Follo Media – Tor Solstad 21.11.2019