Follo Autoco blir med oss til Eliteserien – Follo

Follo Autoco blir med oss til Eliteserien

Follo Autoco har vært en trofast samarbeidspartner til Follo HK i en årrekke
og ønsker å videreføre dette. At en så tradisjonsrik og betydningsfull
bedrift ser verdien i å synliggjøre seg og samarbeide med Follo HK, setter
vi stor pris på forteller Morten Sterk, Markedssjef i Follo HK.

Samarbeidet går blant annet ut på at for hver bil Follo HK
greier å generere til Follo Autoco, blir det et fast beløp til klubben.
Follo Autoco er allerede godt synlig i lokalmiljøet. Men forlegningen av samarbeidet med Follo HK håper vi kan bidra til enda mer synlighet.

Her finner du hjemmesiden til Follo Autoco

Morten Stærk – Markedsjef Follo HK mob 909 28 843

Trond Wigernes / Martin Lysdal Hansen