Innkalling til ekstraordinært årsmøte – Follo

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Follo HK 2019

Tid:26.juni kl.16:00

Møtested: Stil Arena

Agenda

  1. Godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av referent, dirigent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Valg av nytt styremedlem

Ski, 9.juni 2019

 

Laila Horgen

Styreleder

Ekstraordinært årsmøte innkalling 26juni 2019