Lene Lothe går rett inn på laget

Svært få har mer erfaring med å drive idrettslag og håndballklubb enn Lene Lothe, fra og med den 1. februar vil hun være en del av Follo HK-laget.

Vi har leid Lene inn som konsulent, tilsvarende en 20% stilling, fra den 1. februar. Vi er ikke helt der at vi kan ansatte noen enda, så dette er en grei og veldig fleksibel løsning parallelt med at vi bygger oss opp, sier styreleder Laila Horgen, og forklarer videre

-Lene har lang erfaring og god kompetanse i det å drive idrettslag og en håndballklubb. Hun vil bistå i det administrative arbeidet, samt styrke oss slik at vi kan få realisert flere planer vi jobber med. Jeg og de som sitter i dagens styre gjør så godt vi kan, men det er frivillige verv som utføres på fritiden. Det gir naturligvis noen begrensninger med hensyn til oppgaver og forespørsler som må tas på dagtid. Med Lene på plass vi få mer tid til å drive inntektsskapende aktiviteter, samt til å bli mer profesjonelle og bygge oss opp til å bli en eliteklubb, avslutter Laila Horgen

Vi er glade for at Lene har muligheten til å gjøre enn jobb for Follo HK, samtidig som hun vil fortsette som Daglig leder i Ski IL Håndball.
Vi er heldig som kan dra nytte av en ressurs som Lene Lothe og ønsker hun velkommen med på Follo HK-laget, et lag hun allerede har spilt mye og godt på. Men nå blir hun kaptein.

For Follo Media 7. 2.2019

Tekst: Magnus Gulliksen
Foto: Atle Larsson / Østlandets Blad