Håndball er gøy, spesielt når det scores 77 mål og vi scorer flest