Selvskryt er det beste, for det kommer rett fra hjertet