Selvskryt er det beste, for det kommer rett fra hjertet – Follo

Selvskryt er det beste, for det kommer rett fra hjertet