Innkalling til ekstraordinært årsmøte Follo HK 2018 – Follo

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Follo HK 2018

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Follo HK 2018

Tid: 24. mai kl.19.30

 

Møtested: Stil Arena

Agenda

 

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av kontrollkomite

 

 

 

Ski, 8.mai 2018

 

Laila Horgen

Styreleder