Årsmøte 30.03.2017 – 19:00 Stil Arena – Follo

Årsmøte 30.03.2017 – 19:00 Stil Arena

Det innkalles til Årsmøte 30.03.2017 – 19:00 Stil Arena

Agenda vil følge.

Følgende stiller til valg:

Knut Håland – leder                                2 år

Petter Gjermstad – sportslig leder        ikke på valg

Laila Horgen                                              2 år

Cathrine Schierning                                 1 år

Trude Rein                                                 2 år

Roger Johansen                                        2 år

Axel Reimbladh                                         2 år

Thomas Ramos – varamedlem              2 år

Budsjett 2017 FHK

Styrets årsberetning Follo HK 2016

2017-03-10 Oppsummering Follo HK Strategiplan spillersamling 28.2.2017

Total – (91784) FOLLO HÅNDBALLKLUBB 20170322 105056

Innkalling årsmøte 2016 Follo HK