Ekstraordinært årsmøte – Follo

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Follo HK

Sak 1: Med bakgrunn i at Pål Lunde og Natalie Viken har trukket seg fra styret, velges det to nye styremedlemer.
 
Valgkomiteens forslag:
 
– Cathrine Schierning
– Knut Haaland
 
Sak 2: Med bakgrunn i erfaring, ønsker styret i Follo HK at antall varamedlemmer økes fra 1 til inntil 3. Dette for å ha flere å spille på ved frafall og forfall i styret. Paragraf 11b i Lov for Follo Håndball endres i tråd med dette.
 
Sak 3: Valg av nytt varamedlem
 
Valgkomiteens forslag
 
– Thomas Ramos
 
Tidspunkt: 12 oktober kl. 20:30 – Møterommet 2 etasje Stil Arena