Styret 2016/17 – Follo
Tønnes Stenersen

Styret 2016/17

Nytt styre er valgt for sesongen 2016/17

Fra Styrets årsberetning 2015/16 kan vi lese følgende:

  1. Økonomi

I 2015 har det vært en nedgang i inntektene sammenliknet med året før. Det har imidlertid også vært en nedgang i utgiftene, noe som medfører et resultat som er 1,3 mill. bedre enn året før, dette før ekstraordinære poster. Det har vært ført en streng kostnadskontroll for å få styring med økonomien og denne «hestekuren» vil man måtte fortsette med også for inneværende år. Blant annet er lønnskostnadene halvert ved at man ikke har hatt ansatte i administrasjonen i 2015. Ellers har det vært en gledelig økning av andre inntekter, noe som gir Follo flere ben å stå på.

Sportslig Leder Ronny Enger fortsetter som nestleder i klubben.

Per Israelsson, Gro Hege Grøtvedt, Benjamin Hallgren og Eirik Fossnes fortsetter i sine verv.

Vi ønsker velkommen tilbake til Petter Gjermstad. Tidligere Sportslig leder og styremedlem. Petter er godt kjent med klubben og har vært en samarbeidspartner gjennom mange år.

Vi ønsker også velkommen til Pål Lunde og Natali Viken. Velkjente navn for venner av Follo.

Navn Mail Tlf
Tønnes Stenersen tonnes@follohk.no Leder
Ronny Enger ronny@r-enger.no 90825132 Nestleder
Per Israelsson per.israelsson@kd.dep.no 95900191
Eirik Fossnes ebfossnes@gmail.com 46810972
Pål Lunde pal.lunde@gmail.com 94312745
Natali Viken natali.viken@googlemail.com 40747828
Petter Gjermstad petter@kcfollo.no 91860868
Gro-Hege Grøtvedt gro-hege.grotvedt@hotmail.com 97064177 Vara
Benjamin Hallgren benjamin0078@hotmail.com 95913272 Vara
Valgkomite
Sixten Kjernlie sixten@follohk.no 90853477 Leder
Beate Solstad beate@solstad.as 95043205
Rikke Hallgren rikke.stefani.hallgren@politiet.no 91585659

ÅrsmøteFolloHK2015protokoll

IMG_6809B