Rekrutt 16/17 – Follo

Rekrutt 16/17

Sportslig Utvalg i Follo HK har gjennom flere år sett på frafallet i guttehåndballen, og har derfor gått inn i et tettere samarbeid med partnerklubb Ski IL Håndball på juniorsiden.

Follo HK har historisk samlet de spillerne de ønsket å satse på i en rekruttgruppe.

Siden mange spillere utvikler seg senere enn andre, forsøkte Follo å øke rekruttroppen i 14/15 sesongen til 2 lag.

I sesongen 15/16 stilte Follo HK med 1 lag, mens Ski stilte med 1 lag. Etter evaluering av sesongen ser vi at mange spillere fikk mye spilletid og god erfaring med 2 lag i Lerøyserien.

I sesongen 16/17 ønsker begge klubber igjen å samle seg under en paraply. Dette for å øke kvaliteten i treningsarbeidet.

Rekruttene vil heretter spille for Ski IL Håndball.

Det er opprettet en tett kobling mellom G18 Ski og A-laget i Follo HK, hvor flere spillere kommer til å hospitere på a-lagstreningene. Det blir lagt spesielt vekt på samarbeid om spillestil.

Treningene vil bli ledet at Andre Tønnessen  og Kristoffer Jakobsen

Hovedansvarlig for gruppen vil bli Dusan Poloz som også er med i trenerteamet til a-laget

Ønsker du kontakt med Ski IL G18 – ta kontakt Lene Lothe – 97759250

l Follo_Ski