Årsmøte 28.4 Kl 18.30 FolloTrykk Arena – Follo

Årsmøte 28.4 Kl 18.30 FolloTrykk Arena

Saksliste

Årsmøte i Follo Håndballklubb

April 2016 kl. 18.30 i FolloTrykk Arena

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er),referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle Follo Håndballs årsberetning 2015
 5. Behandle Follo Håndballs :            A. Regnskap 2015           B. Revisors beretning
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta Follo Håndballs budsjett for 2016
 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Follo Håndballs regnskap
 10. Valg:          A. Styreleder og 3 styremedlemmer          B. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Follo Håndball har                 representasjonsrett           C. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
 11. Tønnes Steenersen (sign)
 12. Styreleder Follo HK

 

årsmøte

Valg

Knut Tønnes Stenersen – Leder (gjenvalg 1 år)

Ronny Enger

Per Israelsson

Gro Grøtvedt

Eirik Fossnes

Pål Lunde – Ny

Petter Gjermstad – Ny

Nathali Viken – Ny

Benjamin Hallgren

 

Follo HK.doc_årsberetning 2015