Kick off rullestolhåndball – Follo

Kick off rullestolhåndball

Endelig er vi i gang med rullestolhåndball!

Søndag 1.mars gjennomførte vi kick off i Follo Trykk Arena. Bakgrunn for at Follo HK ønsker å starte med rullestolhåndball, er for å legge til rette for å kunne inkludere flest mulig i idretten. Strategiplanen til Follo HK sier bl.a. følgende:

Follo Håndball skal:

  • Være en arena der hele familien kan oppleve minnerike opplevelser sammen.
  • Utvikle spillere, trenere og ledere som er opptatt av ”hele spilleren/mennesket”.
  • Ta samfunnsansvar ved å være en aktiv og engasjert aktør i ”Follosammfunnet” på arenaer som fremmer fysisk aktivitet og holdningsskapende arbeid.

Ved å starte opp et tilbud om rullestolhåndball håper vi flere kan få muligheten til å utøve den sporten de er så glad i. Målet er at vi skal ha det gøy sammen, en sosial arena hvor du møter andre med felles interesser, bygger samhold og felleskap i tillegg til fysisk aktivitet.

Vi ønsker å rekruttere flest mulig til å være med. Mange har allerede meldt sin interesse, men her er plass til flere 🙂

Første trening begynner lørdag 7.mars kl.1130-13 i Follo Trykk Arena.

Ta kontakt med Laila Horgen – laila@follohk.no – om du er interessert eller har noen spørsmål

Bilder kan nytes HER