Har DU lyst til å bidra? – Follo

Har DU lyst til å bidra?

Follo Håndball er en liten klubb i forhold til antall spillere, men er sportslig sett en «stor» klubb. Det er mange oppgaver som skal løses, og vi er helt avhengig av frivillige hjelpere. Vi er meget takknemlige for de som velger å bruke sin fritid til å løse små og store oppgaver, og på den måten være en del av Follo Håndball.

Nå forbereder vi en ny sesong med mange nye spillere og nye mennesker som har en tilhørighet til klubben. I den forbindelse inviterer vi nå flere mennesker til å bidra. Nedenfor finner dere en rekke oppgaver vi gjerne vil ha hjelp til. Vi vet at det er mange mennesker med variert kompetanse som helt sikkert kan finne dette meningsfullt. Det er ikke slik at hvis man først velger å bidra, så må man sette av mye tid. Mange av oppgavene er forholdsvis enkle og tar ikke veldig mye tid.

I forbindelse med hjemmekamper for A-laget trenger vi hjelp til følgende oppgaver:
– Billettansvarlig
– Kioskansvarlig
– Riggeansvarlig
– VIP ansvarlig

Til andre kamper er det billettsalg og sekreteriatet som må bemannes.

Utover det trenger vi hjelp til følgende:
– Webside
– Reiseansvarlig
– Omberamming av kamper
– Henge opp skilt og plakater
– Hjelpe til på håndballskoler
– Oppmenn for G 18 lagene
– Dugnadsansvarlig
– Markedsarbeid

De som er interesserte kan ta kontakt med Frank Westby på epost: frank@follohk.no eller på telefon: 91123382. Vi skal gjøre det vi kan for å skape et godt miljø og at det skal være hyggelig å være en del av Follo Håndball!