Årsmøte 2014 – Follo
Årsmøte Follo HK 2013

Årsmøte 2014

Årsmøte i Follo Håndball vil bli avholdt i FolloTRYKK arena  onsdag 12.mars kl. 19:00.

Forslag til årsmøte må være klubben i hende senest 26.februar og må sendes til : frank@follohk.no

Alle papirer til årsmøte vil være klare til nedlasting fra follohk.no fra 5.mars.

Skulle noe være uklart, ta kontakt med Frank Westby på e-post : frank@follohk.no

Dato 12.februar 2014