ÅPENT MØTE 14. OKTOBER KL. 18.30 I FOLLOTRYKK ARENA – Follo

ÅPENT MØTE 14. OKTOBER KL. 18.30 I FOLLOTRYKK ARENA

Follo Håndball inviterer foresatte, frivillige, medlemmer og andre som er interessert til møte. Hensikten er å ha god dialog til nytte for alle parter. Follo Håndball kan dele informasjon om hva som skjer i klubben, svare på spørsmål og finne løsninger ut i fra behov.

I tillegg ønsker vi tips og råd, slik at vi kan løse oppgaver best mulig. Vi skal:

  • Gi publikum best mulig opplevelser på hjemmekamper
  • Bruke sosiale medier, hjemmeside, You tube, ØB etc. til å skape oppmerksomhet rundt Follo Håndball
  • Ha et konstruktivt samarbeid med alle håndballklubbene i Follo
  • Bygge relasjoner på flest mulig arenaer
  • Være attraktive for næringslivet

Her er det sikkert mange som har gode idéer og de er vi interessert i 🙂

Det er ingen bindende påmelding, men send gjerne en epost slik at vi vet sånn cirka hvor mange som kommer: frank@follohk.no