DANIEL HELLAND ANDERSON NY TRENER I FOLLO HÅNDBALL – Follo

DANIEL HELLAND ANDERSON NY TRENER I FOLLO HÅNDBALL

I vår kom Norges Håndballforbund med alarmerende tall i forhold til frafall fra håndball. Det er altfor mange spillere som slutter med håndball før de har blitt 20 år. Aldersgruppen 16-19 år er spesielt utsatt for frafall.
Vi vet at det å bli god i håndball krever mye trening over lang tid. Både trenere og spillere bør være varsomme med å trekke bastante konklusjoner om hvor god man kan bli før man har passert 20 år.

Follo Håndball tar nå ansvar for at flere unge treningsvillige håndballspillere får et godt håndballtilbud. Gutter 18 utvides med et lag til, og vi er meget fornøyd med at Daniel Helland Anderson har sagt ja til å være hovedtrener for laget. Daniel har en enorm erfaring som håndballspiller og har mye å lære bort til denne gruppen. For Follo Håndball har han 175 kamper og 988! mål.

Laget består av spillere fra Follodistriktet. Spillere som ønsker å fortsette å satse på håndball, men som ikke har et tilbud i moderklubben. Det vil være et nært samarbeid med Follos eksisterende gutter 18 lag, med muligheter for hospitering og deltakelse på de kampaktiviteter som er gjennom sesongen.
Lykke til!