Nyhetsbrev fra Follo Håndball til næringslivet – Follo

Nyhetsbrev fra Follo Håndball til næringslivet

Follo Håndball skal bli en av landets ledende klubber.  For å nå det målet har vi iverksatt en handlingsplan hvor handling og profesjonalitet er i fokus. Hele organisasjonen er involvert i dette arbeidet.

 

Vi har styrket vår organisasjon med ressurser og kompetanse i flere ledd

  • Mats Haakenstad ble ansatt som daglig leder fra 1. april
  • Frode Scheie ansettes som hovedtrener fra 1. juni
  • Frank Westby som markeds-/omdømmeansvarlig fra 1. september

 

Rammevilkårene for å lykkes med våre ambisjonene er gode. Vi har allerede en fantastisk kamparena hvor det er stor stemning og et godt tilbud for opplevelser.

Vi ønsker i tillegg å styrke vårt forhold til næringslivet i regionen. I den anledning er det etablert et prosjekt hvor vi inviterer alle bedrifter som tenker i innovative scenarier velkommen.

Vi ønsker at næringslivet skal få en god avkastning på sitt engasjement i Follo håndball – Nettverket for verdiskapning er en arena for:

  • Synergier
  • Kompetanse overføring
  • Leads
  • B2B
  • Økt omsetning

Vi har allerede avholdt vårt første introduksjonsmøte med over 20 representanter. Vi sender i disse dager ut en invitasjon til B2B seminar – dato 12. juni.

Det legges stor vekt på relasjonsutvikling, både på det personlige plan og i det profesjonelle perspektivet.

Foredragene er allment interessante og av de ledende i markedet innen temaene.

 

Kjenn din besøkelsestid og bli med Follo håndball på denne oppturen. Meld deg på til seminaret den 12. juni. Vi garanterer at det er vel anvendt tid og som kan vise seg å bli en viktig markedsplass for deg og din bedrift. 

Hvis du ikke har mottatt invitasjon og synes dette virker interessant, så er det bare å ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

Frank Westby
Styreleder Follo Håndball
Tlf.: 91 12 33 82
Epost: frank@follohk.no