POSITIVT ÅRSMØTE – Follo
Frank Westby, Follo HK

POSITIVT ÅRSMØTE

Årsmøtet i Follo Håndball ble avholdt tirsdag 19. mars. Ole Jan Johansen ble valgt som dirigent, og ledet møtet på en utmerket måte. Takk til Ole Jan!

Det ble ingen større diskusjoner. Regnskap og nytt budsjett ble enstemmig vedtatt. Styret fikk ros for ryddig økonomiarbeid og et godt resultatregnskap. Follo Håndball har fortsatt økonomiske utfordringer relatert til gjeld, og årsmøtet påpekte at det blir en viktig oppgave å løse for styret det kommende året. Denne utfordringen har styret tatt konsekvensen av i budsjettet for 2013. Det nye budsjettet er ca. 1,2 millioner kroner lavere enn resultatregnskapet for 2012.

For øvrig er det verdt å merke seg at vedtak om ny organisasjonsplan gjør at Follo Håndball vil satse på to heltidsansatte innenfor administrasjon og marked. Det vil styrke klubbens profesjonalitet og forhåpentligvis bidra til bedre omdømme og økte inntekter.

Kvelden ble avsluttet med valg, blant annet nytt styre. Styret i Follo Håndball består nå av:

Leder: Frank Westby

Nestleder: Cathrine Schierning

Sportslig leder: Sixten Kjernlie

Styremedlemmer: Ronny Enger, Erling Thorsen, Rikke Hallgren og Jon Arild Bielenberg.

Vara: Lene Lothe

Vi ønsker Ronny, Rikke og Jon Arild hjertelig velkomne som nye styremedlemmer!

Vi passer også på å takke Daniel Helland Anderson, Petter Gjermestad og Kjell Tore Karlsen for flott innsats i styret. De har nå valgt å trekke seg ut av styret, men vi ses sikker i hallen!