FOLLO HÅNDBALL PLANLEGGER FOR NESTE SESONG – Follo
Jan Ivar Lorentzen

FOLLO HÅNDBALL PLANLEGGER FOR NESTE SESONG

Follo Håndball er allerede i gang med å planlegge ny sesong. I den forbindelse ser klubben på budsjett, organisering og ansettelser.

Follo Håndball er allerede i gang med å planlegge ny sesong. I den forbindelse ser klubben på budsjett, organisering og ansettelser.

Basert på de to siste årene ser klubben et behov for å styrke den daglige driften og markedsarbeidet. Styret i Follo Håndball tror det er her vi legger grunnlaget for å utvikle oss til å bli stabilt gode i toppen av norsk håndball.

Follo Håndball har startet en prosess hvor målsettingen er å tilsette nye medarbeidere innenfor disse områdene. Det er behov for solid kompetanse innenfor spesielt økonomi og markedsarbeid.

Follo Håndball vil også ansette ny hovedtrener for neste sesong. Jan Ivar Lorentzen har vært tilknyttet Follo Håndball i fem år. Det har sikret kontinuitet og skapt trygghet i den sportslige utviklingen av klubben. Follo HK er enige med Lorentzen om å avslutte samarbeidet etter denne sesongen. Det er enighet om at tiden er inne for å få nye impulser inn i klubben. Ny hovedtrener skal videreføre det Follo Håndball står for sportslig sett, og samtidig tilføre laget og spillerne ny kompetanse som skal gjøre Follo Håndball «Stabil blant de beste med egne krefter», slik det står i klubbens strategiplan.