FOLLO HÅNDBALL TAR KONSEKVENSEN AV SVIKTENDE INNTEKTER – Follo
Frank Westby, Follo HK

FOLLO HÅNDBALL TAR KONSEKVENSEN AV SVIKTENDE INNTEKTER

Follo Håndball må vise ansvarlighet, sier styreleder Frank Westby. Når inntektene ikke samsvarer med budsjettet må vi ta grep. Det er mange eksempler på norske toppidrettsklubber som venter for lenge og ender opp med en krise. Slik gjør vi ikke i Follo Håndball, fortsetter Westby.

Follo Håndball har god kontroll på økonomien og regnskapet for 2012 ser så langt ut til å gå i balanse. Det skal klubben klare også i 2013. Styreleder og sportslig leder har hatt et møte med de ansatte og er i en konstruktiv dialog. Spillergruppa har forståelse for at sviktende publikumsoppmøte og færre sponsorkontrakter må føre til konsekvenser.

Parallelt med at styret tar grep for å ha god kontroll på økonomien, skal arbeidet med å øke inntektene intensiveres. Det er selvfølgelig mulig å både få flere tilskuere på hjemmekampene og skaffe flere sponsorer, sier Westby. Vi er mange som er opptatt av at Follo Håndball skal lykkes og forhåpentligvis vil økt innsats gi resultater, avslutter han.

Når det gjelder tilskuerantall på hjemmekampene har Follo Håndball budsjettert med 1000 tilskuere per kamp. I fjor var snittet på ca 1100, mens så langt i år ligger det på i overkant av 600. I romjulen møtte ca 1000 tilskuere opp for å se kampen mot Elverum. Det ble en god og underholdende kamp, som bør friste til gjenbesøk. Styret, ansatte og frivillige i Follo Håndball oppfordrer publikum å støtte laget når serien starter opp om en snau måned.

Dette skriver ØB