PARKERING – Follo
Parkering forbudt ved FolloTrykk arena

PARKERING

Det er nå forbudt å parkere rundt FolloTrykk arena. All parkering skal skje på den store parkeringsplassen ved Langhuset.

Det er ikke lov å parkere foran FolloTrykk arena eller bak FolloTrykk arena eller ved siden av FolloTrykk arena.
Det er heller ikke lov å parkere langs veien inn til FolloTrykk arena.

Ved arrangement vil grusbanen bak hallen bli åpnet og parkering vil foregå der.

Kommunen vil følge opp med kontroller og tilhørende bøter for de som ikke respekterer dette.

FolloTrykk arena = PARKERING FORBUDT !!