Styret i Follo HK – Follo

Styret i Follo HK

Rolle:Navn:emailmobil
Styreleder:Marius Borgeleder@follohk.no90866045
Nestleder:Katrin Eide Jakobsennestleder@follohk.no 91193925
Styremedlem:Tore Solheim
Styremedlem :Espen Pettersen Roald
Styremedlem:Bjørnar Pedersenkultur@follohk.no90971120
Styremedlem:Mariann Holm
Varamedlem: Andreas Nisssamarbeid@follohk.no93467067

Marius Borge
Katrin Eide Jakobsen
Bjørnar Pedersen