Ekstraordinært årsmøte – Follo

Ekstraordinært årsmøte

Som tidligere opplyst må det et ekstraordinært årsmøte til for å godkjenne regnskapet for 2011.
Dette fordi regnskapet ikke var klart til det ordinære årsmøte.

16.april er det derfor kun et punkt på agendaen, nemlig regnskap.

Sakspapirer sendes ved forespørsel til Styreleder Frank Westby pr mail: frank@follohk.no