Jan Ivar + Follo Håndball = Sant – Follo

Jan Ivar + Follo Håndball = Sant

Negativ omtale i media er ikke ønskelig. Det gjelder organisasjoner og det gjelder individer. Det vil i slike situasjoner alltid være fordeler og ulemper ved å engasjere seg i den offentlige debatten. Når Østlandets Blad velger å legitimere en til dels useriøs heksejakt på Follo Håndballs hovedtrener, blir det ikke et valg lengre. En slik behandling skal ikke en klubb eller et individ finne seg i.

Det er helt naturlig at det reises kritikk og at det ropes høyt etter å sparke treneren når resultatene er dårlige. Det er slik det er. Men det å bruke useriøse og anonyme kommentarer fra nettet for å sette Jan Ivar Lorentzen i et dårlig lys, er ikke greit. Styret i Follo Håndball tar sterk avstand fra en slik journalistikk!

Mange av kommentarene er direkte løgn, mens andre er så useriøse at det er vanskelig å forstå at de blir publisert. Bare for å eksemplifisere så blir påstand om at styret er korrupt, fullstendig meningsløs å forholde seg til. Personkarakteristikker og frustrert drittslenging er heller ikke noe styret ønsker å bruke tid på. Hvis Østlandets Blad, supportere og andre ønsker en dialog så må vi enten ingviteres eller så må folk stå frem med fullt navn. Vi har mange gode diskusjoner i Follotrykk Arena om dagen. Det er mange som er opptatt av klubben og at vi skal lykkes. Mye av kritikken er konstruktiv og det pekes på utfordringer som også styret, sportslig utvalg og trenerne er opptatt av å finne løsninger på. Dere som av en eller annen grunn, ikke vil stå frem med navn på nettet er hjertelig velkomne til en prat. Det er gjennom dialog vi kan skape bedre forståelse og bidra positivt i klubben.

Østlandets Blad velger altså med hensikt å presentere anonyme kommentarer fra nettet på en dobbelsidig artikkel i avisen. Hvorfor det? Hvorfor ber man ikke om kommentarer fra trener, styreleder eller sportslig leder? Vurderes det som lite relevant? Er klubbens vurderinger og meninger uten interesse?

Et enstemmig styre har valgt å engasjere Jan Ivar Lorentzen som hovedtrener og daglig leder de neste to årene. Det er umulig å beskrive alle prosesser og alle begrunnelser som ligger bak en slik beslutning, i en skriftlig kommentar. Styret er ikke i tvil om at det er en riktig beslutning. En beslutning som ikke bare handler om hvilke resultater Follo Håndball har fått til de siste tre månedene. Det er en rekke faktorer som spiller inn. Blant annet har styret selvsagt lagt stor vekt på tilbakemedlinger fra spillergruppa.

Til slutt vil jeg minne om at Follo Håndball har noe felles med Liverpoll FC (i tillegg til dårligere resultater enn forventet). Vi er ikke alene. Vi står sammen. Når resultatene var fantastiske i høst var vi sammen om det. Nå skal vi jobbe sammen for å sikre plassen i Postenligaen og arbeide for utvikling og endring frem mot neste sesong. Vi skal komme styrket gjennom stormen og gjøre alt vi kan for å gi supportere de resultater og de opplevelser de fortjener!

På vegne av styret: Frank Westby