Årsmøte ferdig – Follo

Årsmøte ferdig

Ole Jan Johansen geleidet årsmøte enkelt og greit gjennom alle punktene på sakskartet med unntak av regnskapet, kontrollkomiteens beretning og budsjettet.

Man rakk ikke å få regnskapet ferdig til årsmøtet og ekstraordinært årsmøte må avholde mandag 16/4 kl 19:00 i FolloTrykk arena for å gå gjennom og godkjenne regnskapet.
Der vil kontrollkomiteens beretning også bli lagt frem og man vil gå gjennom budsjettet for 2012.

Valg til nytt styre gikk greit og det nye styret ser nå slik ut:
Leder: Frank Westby
Nestleder: Daniel Helland Anderson
Sportslig leder : Sixten Kjernlie
Medlem: Cathrine Schierning
Medlem : Lene Lothe
Medlem : Kjell Tore Karlsen 
Medlem : Petter Gjermstad

Varamedlem: Erling Thorsen 

Vi ønsker de nye velkommen til Follo HK og lykke til alle sammen !

(på bildet mangler Kjell Tore Karlsen og Erling Thorsen)