Årsmøte 2012 – Follo

Årsmøte 2012

Årsmøte til Follo HK avholdes mandag 12.mars kl. 19:00 i FolloTrykk arena.

Dokumenter kan lastes ned her :

Saksliste Last ned
Innkomne forslag Last ned   
Organisasjon Last ned 
Budsjett 2012 Last ned  
 

Regnskap og kontrollkomiteens beretning kommer når de er klarte.