Noen av puslebitene er på plass – Follo

Noen av puslebitene er på plass

Follo Håndball har debn siste måneden jobbet med å fylle tomrommet etter daglig leder Cathrine Schierning. Cathrine har gjort en meget god jobb på mange områder, og ikke minst sørget for bedre struktur, bedre rutiner og dermed mer profesjonell drift av klubben.

Follo Håndball har nå landet på en løsning hvor Jan-Ivar Lorentzen skal ha overordnet ansvar for den daglige driften. Sammen med arbeidet som hovedtrener har Jan-Ivar dermed en 100 % stilling i klubben. Inneværende sesong har Jan-Ivar jobbet i Norges Håndballforbund og Wang toppidrett parallelt med trenerarbeidet i Follo. Styret har tro på at full fokus på Follo Håndball vil gi en positiv effekt. Med Jan-Ivar sikrer klubben også en god kontiniutet, da han er godt informert om det arbeidet som er gjort og som skal gjøres fremover.

I tillegg til Jan-Ivar har klubben skrevet kontrakt med Anne-Lise Kjernlie. Hun skal ha ansvar for arangement. En spennende og morsom utfordring, sier Anne-Lise. Hun har vært Cathrines skygge ved de to siste hjemmekampene, og er godt forberedt på å overta dette ansvaret.

I dag har klubben annonsert etter salgs. og markedsansvarlig i Østlandets Blad og på finn.no. Når denne personen er på plass, er Follo Håndball godt bemannet i forhold til å løse drift og administrative oppgaver.

Follo Håndball har også en målsetting om et nytt styre som i enda større grad har ansvar for spesifiserte oppgaver i klubben. Det jobbes nå hardt for å ha også disse puslebitene på plass før årsmøtet 12. mars.

Tekst: Frank Westby