Årsmøte 2012 – Follo

Årsmøte 2012

Follo Håndball avholder årsmøte 12. mars kl. 19.00 i Follotrykk Arena.

Dokumentene kan fås ved henvendelse til styreleder frank@follohk.no en uke før.

 

For være stemmeberettiget må man betale medlemskontingent en måned før.

Ikke aktive medlemmer betaler kr 200,- til kontonr.  98520520252 innen 12. februar for å kunne stemme.

Aktive medlemmer betaler kr 350,- til kontonr.  98520520252 innen 12. februar for å kunne stemme.

Som aktive regnes spillere og som ikke aktive regnes alle andre.

Må merkes tydelig med navn.

8.februar 2012