Trenerforum – Follo

Trenerforum

De fleste klubber i Follo har sett nytten av å samarbeide med Follo Håndball. 

Et av tiltakene som starter opp i år er et trenerforum hvor trenere fra alle våre samarbeidsklubber kan møtes for å snakke sammen og kanskje få noen tips fra Follo Håndball og/eller fra noen av de andre trenerne som hadde meldt seg på.

Fra Follo Håndball stillte A-lagets hovedtrener Jan Ivar Lorentzen for å fortelle om måten Follo Håndball spiller håndball på.

3-2-1 vs 6-0 eller utgruppert vs nedgruppert og fordeler ulemper ved de to måtene å spille forsvar på.

Nesten 30 trenere fra samarbeidsklubbene Nesodden, Oppegård, Ski og Vestby hadde meldt seg på denne kvelden og de var ivrige og interesserte.

Flere trenerforummøter kommer så det er bare å melde seg på neste gang !

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med daglig leder Cathrine på cathrine@follohk.no.