Årsmøte 2011 – Follo

Årsmøte 2011

Årsmøtet i Follo Håndball 2011 er nå historie.
Årsberetningen viser at det i året 2010 har vært stor aktivitet på alle nivåer i klubben og at dette nivået bare øker i sesongen som kommer.
Utfordringen har vært å få full oversikt over økonomien i klubben.
Daglig leder Daniel og styret har brukt mye av sin tid på å rydde og få full oversikt og kontroll over økonomien. Nå er oversikten der og daglig leder og det nye styret kan nå se fremover med et ekspansivt budsjett.

Regnskapet ble godkjent, årsberetningen ble godkjent og valget ble godkjent. Alt uten store diskusjoner.

Det nye styret ser slik ut:


Fra venstre: Sportslig leder Sixten Kjernlie, Økonomiansvarlig Morten Erlandsen, Leder Frank Westby, Medlem Lene Lothe og Nest leder Daniel Helland Anderson.

Ut av styret gikk følgende:

 Vi ønsker de nye medlemmene i styret velkommen og lykke til i et utfordrene og morsomt verv i en flott klubb !