Årsmøtet – Follo

Årsmøtet

Årsmøtet i Follo Håndball avholdes tirsdag 29.mars 2011 kl. 18:00 i klubbhuset til Ski IL i Ski Idrettspark.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15.03.11.
Sakene sendes styreleder Tor-Gunnar Brandshaug på tor-gunnar@follohk.no
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut til de som ønsker det en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret

Innkallingen kan lastes ned til høyre på siden her.