Eliteserielisens i boks ! – Follo

Eliteserielisens i boks !

Idag kom mailen fra Norges Håndballforbund som vi har ventet på.

Lisensen er i boks og Langhushallen kommer til å syde av Postenliga håndball minst et år til.

Her er hva Forbundet skriver :

 

Tildeling av Eliteserielisens for sesongen 2010/2011

Forbundsstyret behandlet de gjenstående 10 lisenssøknadene i sitt møte 11.-13.juni 2010. Samtlige klubber er tildelt Eliteserielisens for kommende sesong.
Årets lisensbehandling viser en samlet forbedring av Postenligaklubbenes økonomiske helsetilstand. Som tidligere er det fortsatt til dels store variasjoner hva angår omsetning, driftsresultat og egenkapital.
Basert på Storhamar Håndballs regnskapstall pr 31.12.2009, var det knyttet usikkerhet til utfallet av behandlingen av Storhamar Håndballs eliteserielisenssøknad. Storhamar Håndballs regnskapstall pr 31.12.2009 var i en størrelsesorden som oversteg grensen for at klubben skulle innstilles til lisens.
Dette er ikke et nytt fenomen. Ved flere tidligere anledninger har klubber levert regnskapstall som pr 31.12 oversteg grensen for at klubben skulle innstilles til lisens. (Byåsen og Gjøvik&Vardal i 2002, Kristiansand i 2003 og Byåsen i 2007.)
Forbundsstyret valgte i sin behandling av Storhamars søknad å følge den etablerte praksisen på området. En praksis som innebærer at den økonomiske utvikling etter 31.12 tillegges vekt med hensyn til å tildele lisens eller ikke. Forhold etter 31.12 tillegges imidlertid ikke vekt med hensyn til lisenskategori med tilhørende sanksjoner.
Basert på dette ble Storhamar Håndball tildelt en betinget ”Lisens med status under skjerpet overvåking og 4 poengs trekk”. Lisenstildelingen til Storhamar betinger at klubben innen 15.september kan framlegge regnskap pr 31.08.2010 som viser overskudd.
Basert på dette kan årets Eliteserielisenstildeling oppsummeres til: Samtlige klubber er tildelt Eliteserielisens for 2010/2011.
o 15 klubber gis ”Lisens uten anmerkninger”
o 8 klubber gis lisens med status under overvåking
o 1 klubb gis ”Lisens med status under skjerpet overvåking og 4 poengs trekk”.
Offisielt tildelingsbrev vil bli sendt klubbene i løpet av inneværende uke. På neste side følger oversikt over den enkelte klubbs lisensstatus.

Følgende klubber er tildelt ”Lisens uten anmerkninger”:

Kvinner
Byåsen Håndball Elite
Flint
Larvik HK
Levanger HK
Nordstrand IF
Tertnes Håndball

Menn
Bækkelaget SK
Drammen HK
Fyllingen IL
Haslum HK
IL Runar
Oppsal Håndball
Stord IL
Vålerenga Håndball
ØIF Arendal Håndball Elite

Følgende klubber er tildelt ”Lisens med status under overvåking”:

Kvinner
Fredrikstad BK
Selbu IL
Sola HK
Stabæk Håndball
Vipers Kristiansand Våg

Menn
Elverum Håndball
Follo HK
Viking Stavanger HK

Følgende klubber er tildelt ”Lisens med status under overvåking og 4 poengs trekk”:

Kvinner
Storhamar Håndball