Rolig årsmøte – Follo

Rolig årsmøte

Ekstraordinært ordinært årsmøte over.

Endelig, etter pc, havari , rot og leteaksjon etter avtaler og kontrakter som styret har brukt fryktelig lang tid å finne ut av, ble regnskapet fremlagt og godkjent uten en eneste kommentar. Regnskapet viste til og med et lite overskudd på 15.695,-

Budsjettet for 2010 ble også godkjent uten merknader eller kommentarer og til og med med et lite overskudd.

Fremtiden ser lys ut !