FolloHK+Kolbotn=sant – Follo

FolloHK+Kolbotn=sant

Styrene i Kolbotn IL Håndball og Follo HK har i dag blitt enige om å inngå en samarbeidsavtale, som gjøres gjeldende fra 1. mai i år. – Med denne avtalen betyr det at alle håndballklubber i praksis er samlet under Follo HK-paraplyen på herresiden, sier leder av Follo HK, Tor-Gunnar Brandshaug.

 

– For noen år siden vedtok håndballgruppa i Kolbotn IL en strategiplan med blant annet langsiktige målsettinger for det sportslige. Vi har siden den gang erfart at det er tungt å nå de sportslige målene helt på egenhånd. Vi ser at samarbeide med en prestasjonsklubb på toppnivå kan gi både klubben og våre spillere nye muligheter. Tiden var moden for en partner og prestasjonsklubbavtale på herresiden og vi er meget fornøyd med den avtalen som nå er inngått med Follo HK, sier styreleder i Kolbotn IL Håndball, Tone Mette Røssel.

 

Gjennom samtalene som har vært ført med Follo HK har det for Kolbotn vært en forutsetning at samarbeidsavtalen skulle være til gjensidig nytte og glede. – Vår motivasjon for å inngå denne avtalen er å styrke klubben, sikre rekrutteringen til yngre årsklasser på guttesiden og ikke minst skape et bredere og bedre trenings- og spilletilbud for våre mest ambisiøse spillere. Vi håper at avtalen kan være en motivasjon for spillere i Kolbotn som ser for seg en fremtid i eliteserien med Follo HK, sier Tone Mette Røssel.

 

I avtalen ligger det også at Kolbotn skal kunne benytte spillere fra Follo HK. Det vil gi Kolbotns herrelag større trygghet på veien gjennom 2. divisjon.

 

– Vi er meget fornøyd med å få Kolbotn med som partnerklubb. Kolbotn har gjennom mange år drevet god spillerutvikling og er nå en av regionens største håndballklubber med meget gode sportslige resultater. Gjennom denne avtalen vil både Kolbotn og Follo HK styrkes og vi vil få et enda bedre samarbeid på tvers av alle håndballklubber på herresiden i Follo, sier Tor-Gunnar Brandshaug, leder av Follo HK.