Joachim Østerås har forlenget med Follo HK i 3 nye år.

Philip Åkesson som vi trodde forsvant til Sverige, har forlenget med Follo HK i 1 år.

 

Vi gleder oss stort over at Follo HK får nyte godt av deres håndballkunnskaper videre !