I samarbeid med Block Watne utvikler Urbanium en ny miljøvennlig landsby på Solberg i Ås kommune, like utenfor Ski sentrum. Den overbærende ideen er å ta utgangspunkt i bærekraftige løsninger for hjem og nabolag, sikre mangfold og felleskap, og tilrettelegge for høy livskvalitet i alle faser av livet. Prosjektet vil inneholde smarte leilighetsbygg og småhus tilrettelagt for fremtidens servicetilbud, nærbutikk med post, en bredde av attraksjoner for barns og voksnes utfoldelse samt møteplasser for beboere og besøkende.

Landskapet vet vi er en avgjørende premissgiver for et lykkelig og aktivt nabolag. Derfor blir de lyse og frodige fellesområdene tilrettelagt for trening, rekreasjon og moro med sandvolleyballbane og bordtennis. En utescene med atrium vil kunne samle store og små til landsbyens viktigste begivenheter. Vi håper også å kunne tidlig etablere en nabolagskafé for sosiale møter og kulturopplevelser.

Tamburløkka

I parkene, langs stiene blant menneskene og møtestedene, vil stedegne blomster og trær sikre sirkulæritet, pollinering og skape en helt unik distanse fra en hektisk jobbhverdag. I Finstadskogen og Holstadmarka, noen minutters gange fra Solberg, venter fantastiske turområder med stier og veier tilrettelagt for både barnevogn og rullestol. Ved snøfall om vinteren preparerer Skiforeningen en variert rundløype gjennom skog og kulturlandskap. I tilknytning til eiendommen planlegger Ås kommune en stor barnehage som vil være perfekt for familier i etableringsfasen.

Leilighetene skal leveres med minimum energiklasse B, og i byggeprosessen tar vi utgangspunkt i bærekraftig byggeteknikk og miljøvennlige materialer. Det vil bli etablert en energisentral på området for miljøvennlig varmeproduksjon, og overskuddsenergi fra boliger og serviceområdene skal videre utnyttes.

I boområdene skal gående prioriteres og det tilrettelegges for syklisme. Med minimal bilbruk, skal Solberg være nabolaget hvor man får den gode følelsen av å kunne bevege seg bekymringsfritt til benken for å lese en bok, fra butikken med handlenettet, eller bort til barnehagen. Samtidig skal det søkes å etablere effektiv og fremtidsorientert transport fra Solberg til Ski sentrum og den nye Follobanen.

Solberg ligger ca. 15 minutters gange fra Ski stasjon og Ski sentrum. Det er hyppige bussavganger til Ski sentrum, og i 2021 ferdigstilles InterCity-strekningen fra Oslo S til Ski (Follobanen), og da vil reisetiden reduseres til 11 minutter. Det er ca. 300 meter til nye Solberg skole (1.-7. trinn).
Ås og Ski er blant de kommunene i Norge med høyest prognostisert vekst i innbyggertall frem mot 2028 og 2040.

Endelig detaljregulering forventes høsten 2019, etterfulgt av første salgsstart for boliger i den nordvestre delen av området.

Prosjektet tegnes av Arkitektskap AS.

Kontaktperson for prosjektet