Aktiv Støttespiller Follo Håndball 2014 – Follo

Aktiv Støttespiller Follo Håndball 2014

           AKTIV STØTTESPILLER FOLLO HK 2014

Follo ønsker deg velkommen inn i follofamilien.

Du vil bli registrert som medlem i Follo HK

og få tilsendt informasjon om klubben på din e-postadresse.

Som støttespiller får du utlevert 1 piqueskjorte ,

ønskelig at du sender størrelse til Jan Magnor

I året 2013 hadde Follo 160 støttespillere.

Ved bruk av denne giro eller nettbank må du oppgi navn –

adresse/postnr.

Du sende din e-postadresse – født dato/år til

Jan Magnor : jtmagnor@online.no

Tidligere støttespillere slipper dette hvis tidligere data gjelder.

Follo HK konto: 9852 05 20252

Follo ønsker nye og gamle støttespillere velkommen og takker for ditt bidrag.

Kr. 200.- pr år

For Follo HK

v/ Jan Magnor

jtmagnor@online.no  Mobil: 918 26 186